Rick Jonckheere Foundation

Rick had de ziekte CVID. Kort na zijn overlijden hebben wij (de ouders van Rick), in samenwerking met het Erasmus MC, de Rick Jonckheere Foundation opgericht om geld in te zamelen voor onderzoek.

Via onderstaande link komt u terecht op de website van de Foundation.

http://www.rickjonckheerefoundation.nl